NEXT Pro Audio, Tip: Boxa

NEXT HFA115 20%
NEXT HFA115 Seria HFA
13.447,00 RON
10.758,00 RON
NEXT HFA112 20%
NEXT HFA112 Seria HFA
11.840,00 RON
9.472,00 RON
NEXT X15 20%
NEXT X15 Seria X
8.300,00 RON
6.640,00 RON
NEXT X12 20%
NEXT X12 Seria X
7.199,00 RON
5.759,00 RON
NEXT X8 19%
NEXT X8 Seria X
5.652,00 RON
4.522,00 RON
NEXT PFA15p 19%
NEXT PFA15p Seria PFA
5.117,00 RON
4.094,00 RON
NEXT PFA12p 19%
NEXT PFA12p Seria PFA
4.552,00 RON
3.642,00 RON
NEXT PFA8p 20%
NEXT PFA8p Seria PFA
3.510,00 RON
2.808,00 RON
NEXT PFA15 19%
NEXT PFA15 Seria PFA
6.307,00 RON
5.046,00 RON
NEXT PFA12 20%
NEXT PFA12 Seria PFA
5.890,00 RON
4.712,00 RON
NEXT PFA8 19%
NEXT PFA8 Seria PFA
4.992,00 RON
3.994,00 RON
NEXT HFA212W 10%
NEXT HFA212W Seria HFA
17.790,00 RON
16.011,00 RON
NEXT HFA108 10%
NEXT HFA108 Seria HFA
6.961,00 RON
6.265,00 RON